Let's level up Your Business

Zajmuje się konsultingiem, doradztwem, i prowadzeniem projektów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

5 Lat jako dyrekytor zakładu dużych firm produkcyjnych

5 Lat jako globalny dyrektor do spraw optymalizacji i standaryzacji procesów grup przedsiębiorstw

15 Lat doświadczenia we wprowadzaniu lean / sixisgma / cyfryzacji

Let's level up Your Business

Zajmuje się konsultingiem, doradztwem, i prowadzeniem projektów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.